PRACOVNÍ LISTY

Všechna domácí cvičení Štěstí naproti

Seznam všech domácích cvičení v balíčku

  • Cvičení KBT proti negativním myšlenkám

  • Odstranění úzkostných myšlenek v 5 krocích

  • Harmonogram nácviku aplikované relaxace a záznamové archy

  • Expoziční terapie s příklady žebříčku zátěžových situací

  • Seznam cvičení a tělesných příznaků pro interoceptivní expozici

PRACOVNÍ LISTY

Všechna domácí cvičení Štěstí naproti

Seznam všech domácích cvičení v balíčku

  • Cvičení KBT proti negativním myšlenkám
  • Odstranění úzkostných myšlenek v 5 krocích
  • Harmonogram nácviku aplikované relaxace a záznamové archy
  • Expoziční terapie s příklady žebříčku zátěžových situací
  • Seznam cvičení a tělesných příznaků pro interoceptivní expozici

Vaše cena: 129 Kč

Vyjděte štěstí naproti

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Cvičení KBT proti negativním myšlenkám

Je pro vás připravených několik domácích cvičení vycházejících z principů kognitivně behaviorální terapie, které vám pomohou zkrotit úzkostné myšlenky. Identifikujete své nejsilnější automatické negativní myšlenky a strachy, provedete kognitivní restrukturalizaci pomocí seznamu pečlivě zvolených otázek, a využijete metoda vertikální šipky k nalezení dysfunkčních niterních přesvědčení. Vše si stáhnete ve formátu PDF.

Objevte své strachy

Někdy bývá těžké určit, které automatické negativní myšlenky a strachy mají největší sílu. Toto cvičení vám pomůže jednotlivé negativní myšlenky a strachy porovnat. Uděláte si jasno v tom, které obavy a strachy vás nejvíce zatěžují. To je důležité hlavně proto, abyste se mohli soustředit na zmírnění těch obav a strachů, které se největší mírou podílejí na živení úzkostí, panických atak, ale i depresivních nálad. Abyste mohli správně zamířit, musíte nejdříve zvolit vhodný cíl.

Kognitivní přerámování

Sada otázek sloužící k tomu, abyste znejistili platnost a vážnost automatických negativních myšlenek a strachů, které se k vám v průběhu dne stále vrací. Systematickým užitím kritického myšlení si uvědomíte, že vaše negativní myšlenky jsou často založené na nepravdivých předpokladech, nemají reálný základ, jsou ovlivňované myšlenkovými zkresleními, nemusí mít katastrofální důsledky, a jde nejspíš něco udělat pro to, aby se zmírnila jejich urgence.

Vertikální šipka

Pocity, které prožíváme mohou být ovlivňovány niterními přesvědčeními a představami na různých úrovních našeho vědomí i nevědomí. Našemu chování a životním strategiím dávají často směr právě nevědomá přesvědčení, která se díky své povaze skrývají před analýzou kritického myšlení. Jde jednak o přesvědčení o vnějším světě a ostatních lidech, ale také o nás samotných. Tato jednoduchá technika odhalí ta nejhlubší niterní přesvědčení a zažité předpoklady.

ÚČINNĚ BOJOVAT MŮŽETE JIŽ DNES

Problémy, při kterých cvičení pomáhají

Úzkost a fóbie

Panická ataka

Deprese

Stres

Vyhoření

Co říkají ti, kteří cvičení využili 

"Nerad si to přiznávám, ale během posledních měsíců jsem si v hlavě vytvořil solidní chaos. A to jsem se vždycky považoval za rozumného, až chladnokrevně uvažujícího člověka. Jenže když nastoupily úzkosti, tak jako bych vůbec nebyl sám sebou. Jedna myšlenka za druhou automaticky vyskakovaly do popředí a nedokázal jsem je nijak ukočírovat. Domácí cvičení mi pomohly udělat si v myšlenkách pořádek. To neustálé hemžení mysli polevilo, nejspíš proto, že teď dotěrnou myšlenku vnímám v souvislostech, dokážu ji zaparkovat, a vrátit se k ní později, s větším nadhledem."
Honza V.Úzkostné stavy
"Přerámovat negativní myšlenky jsem zkoušela už během sledování videa věnovaného nastavení mysli, ale mnohem líp mi to šlo až s cvičebními listy. Řídila jsem se toho, o čem jste ve videu mluvil - udělala jsem si na to čas, uklidila se stranou, a nikam nespěchala. Bylo to těžší, než jsem čekala. Otázky z vašeho seznamu jsou sice jednoduché a jdou přímo k věci, ale odpovědět na ně bylo leckdy dost těžké. Trochu jsem se s tím prala 🙂 Ale když jsem dopsala poslední odpověď, pocítila jsem velkou úlevu. Jako kdyby ze mě něco spadlo. Připadá mi, že jsem teď blíž pravdě a mám větší vůli bojovat. Díky."
Katka R.Panické ataky, úzkosti
"Využila jsem metodu vertikální šipky a musím říct, že mi pomohla nahlédnout do míst, o kterých jsem nevěděla nebo si je dostatečně neuvědomovala. Z některých uvědomění mi nebylo úplně příjemně po těle, ale teď aspoň vím, s čím vlastně bojuji, kdo jsou mí hlavní vnitřní nepřátelé. Prošla jsem si i další cvičební listy, líbí se mi, že spolu souvisí, jeden navazuje plynule na druhý. Celé to dává smysl. Dost jsem se uklidnila a myslím, že začínám tušit, z čeho ty moje depresivní nálady pramení. Někdy bylo hodně těžké se v sobě vyznat. Děkuji za perfektně připravené materiály."
Lucie Š.Deprese

Jak vám cvičení pomohou?

Žádné čarodějnictví, ani bludy vycucané z prstu.

Účinnost

Získáte tři nejúčinnější techniky relaxace, cílené specificky proti úzkosti, panickým atakám a depresi.

Odbornost

Jako lékař a terapeut čerpám výhradně z odborné literatury a vědeckých studií, nejde o výmysly.

Principy KBT

Cvičení vycházejí z principů kognitivně behaviorální terapie, metody prověřené množstvím klinických studií.

Uděláte si jasno

Pojmenujete myšlenky a obavy, které nejvíce živí vaše potíže. Abyste mohli správně zamířit, musíte nejdříve zvolit vhodný cíl.

Zklidníte mysl

Znejistíte platnost a vážnost automatických negativních myšlenek a strachů, které se k vám stále vrací. Zmírníte jejich urgenci.

Odhalíte příčiny

Technika vertikální šipky odhalí ta nejhlubší niterní přesvědčení a zažité předpoklady. Nenecháte se jimi potom tolik svazovat.

Vaše cena: 129 Kč

Vyjděte štěstí naproti

Objednávka

Ihned po jednorázové platbě 129 Kč získáte neomezený přístup k objednanému obsahu.

Všechna KBT cvičení Štěstí naproti

Cena je uvedena včetně DPH. Náklady na balení zboží: 0 Kč s DPH

Trápí vás kombinace potíží?

Úzkosti?  Paniky?  Fobie?  Vyhýbavé chování?  Psychosomatika?

Je důležité řešit vaše potíže jako celek rovnou na několika úrovních. Získáte tak kompletní řešení, které vám umožní bez otálení začít s účinnou terapií vlastními silami.

Kurzy v balíčcích jsou navíc cenově výhodnější, ušetříte dalších 30 %.