Jsem jaký jsem, svou osobnost stejně nezměním

Osobnost je jedním ze základních psychologických pojmů. Osobností rozumíme individuální utváření lidské psychiky, našeho jedinečného „já“ definovaného hlavně temperamentem a charakterem, ale také vlohami, schopnostmi a dovednostmi. Na rozvoji osobnosti se podílí naše genetické dispozice, ale také prostředí, jehož vliv se nejvíc projevuje v dětství a dospívání. Dříve se hojně využívala typologie osobnosti podle Hippokrata nebo Junga, dnes moderní psychologie většinou pracuje s „Velkou Pětkou“ neboli „Big Five“, kterou tvoří pět základních rozměrů osobnosti. Jsou jimi otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, extraverze, přívětivost a neuroticismus. Uvedených pět parametrů doplňuje tzv. „temná triáda“: narcisismus, machiavellismus a psychopatie.

Temperament se projevuje hlavně intenzitou a dynamikou našich reakcí, chováním, a tím, jak prožíváme různé životních situace. Různí lidé tedy reagují na stejnou situaci různými způsoby. Každý člověk je přitom „namíchaný“ z více typů temperamentu. Jde převážně o vrozenou sadu vlastností, se kterou přicházíme na svět, a kterou v průběhu života dokážeme ovládat a měnit jen v omezené míře.

Oproti tomu, charakter neboli povaha, je morálním jádrem psychiky a osobnosti člověka. S temperamentem souvisí, ale odvíjí se hlavně od vytrvalosti, sebeovládání a svědomí. K charakteru se váže vztah člověka k sobě samému, jeho sebepojetí. Projevuje se relativně stálým chováním, postoji a hodnotami. Dnes se má za to, že povaha člověka je na rozdíl od temperamentu získaná, tvoří se v průběhu života, převážně vlivem prostředí, ve kterém vyrůstáme a působením výchovy. Náš charakter je tedy tvárný, modelovaný rodinou, školou, pracovním kolektivem, seberegulací a množstvím dalších vlivů.

Není tedy pravdou, že se lidé nemění. Měníme se s každou další sekundou, s každou další zkušeností. Mylný dojem ustrnulosti naší povahy plyne jednak z toho, že nevnímáme všechny detaily, nýbrž jen hlavní povahové rysy, a také z toho, že charakter se nemění ze dne na den. Výraznější změny neregistrujeme také proto, že se lidé nechtějí měnit, mají strach se změnit, nevědí, jak se změnit, a také proto, že věří tomu, že se nemohou změnit. Pokud nemáte důvěru v potenciál změnit svou osobnost, potom patří následující slova hlavně vám.

Na samém konci řetězce psychických procesů odehrávajících se v našich hlavách je naše chování. To nás ve finále definuje. Někdo by mohl říct, že ho nejvíce definuje to, o čem (často tajně) sní. Jenže technicky vzato je náš život světočárou v časoprostoru, která vzniká hlavně činností našich rukou a nohou, nikoli neuskutečněných snů. Co je tím hybatelem, který nás ponouká k aktivitě? Touha. Touha po štěstí, uspokojení, úspěchu, klidu, zábavě, zážitcích, touha po splnění celé řady lidských potřeb. Ty se neustále mění v průběhu let, měsíců, týdnů, dnů, ale často i v průběhu jednoho dne. To podstatné je, jakým způsobem realizujeme to, po čem zrovna toužíme, a jakou dávku stresu si dopřejeme. Na tom se podílí naše povaha i charakter, naše hodnoty a životní postoje, naše obavy a strachy. A ty vyrůstají z podhoubí našich niterných přesvědčení o tom, kým jsme, o naší roli na tomto světě, naší roli v rodině, ve vztahu, ve společnosti, v práci. Jsme tím, čemu zrovna věříme. Několik typických příkladů: „Jsem slabý“, „Jsem neschopný.“, „Jsem nehodný lásky.“, „Jsem vadný.“, „Jsem hloupý.“, „Jsem méněcenný.“ Můžeme mít dojem, že se dobře vyznáme sami v sobě, ale taková jádrová sebehodnocení a niterná přesvědčení, tedy výroky o nás samotných, ostatních lidech a okolním světě, které považujeme za nezlomné pravdy, jsou často zazděná ve stěnách studně našeho nevědomí.

Hezky to popsal spisovatel Neal Shusterman: „To nejděsivější je, že nikdy nevíme, čemu budeme v následujícím okamžiku věřit.“ Mnohá niterná přesvědčení bývají pozůstatky modelu fungování světa, který platil v dětství a dospívání, ale neplatí už ve světě dospělém, v čase a místě, ve kterém se nacházíme právě teď. Taková neaktualizovaná „zkamenělá“ přesvědčení, zažraná v hloubi naší duše, jsou tzv. dysfunkční, pro náš současný a budoucí život škodlivá. Ovládají nás jako temný proud.

Dají se niterná přesvědčení změnit? Jednoznačně ano, i když to nemusí být lehké. Právě změna postojů, hodnot a přesvědčení patří mezi hlavní cíle dlouhodobé psychoterapie. Jejich změnou dochází postupně k tzv. reorganizaci osobnosti. Když k sobě budete upřímní a otevření změně, dáte prostor k rozviklání základů některých pravd, které už možná dávno pravdami nejsou, anebo dokonce pravdami nikdy nebyly. Když k takovému hlubšímu uvědomění dojde, když procitnete a vymotáte se ze svého labyrintu iluzí, zákonitě se to projeví na vašem myšlení, cítění i chování. Vaše osobnost se změní.

Pokud se mi podařilo aspoň zčásti oslabit vaše přesvědčení, že svou osobnost nemůžete změnit, splnil tenhle text svůj účel. Víra ve váš potenciál ke změně je totiž tím nejdůležitějším předpokladem pro to, aby k takové změně mohlo dojít.

Vyberte si balíček kurzů, který řeší vaše potíže jako celek:

Balíčky kurzů jsou vytvořené pro řešení příznaků, které se často vyskytují společně. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá tomu, jak se cítíte, co prožíváte, co vás trápí. Získáte tak kompletní řešení, které vám umožní bez otálení začít s účinnou terapií vlastními silami. Kurzy v balíčcích jsou navíc cenově výhodnější, ušetříte dalších 30 %.

Zbořte své bariéry a bloky

Tím prvním nejdůležitějším krokem v boji proti úzkostem, panickým atakám i depresi je vaše rozhodnutí nenechat se porazit. V takovém rozhodnutí mohou bránit některá hluboce zakořeněná přesvědčení, neužitečné postoje, a různé těžko uchopitelné obavy a strachy. Přečtení knihy vám pomůže takové bariéry a bloky překonat.

Více informací o knize

Nikoho zbytečně neobtěžuji. Zásady zpracování osobních údajů

Začněte spát lépe už dnes

Dozvíte se, jak účelně využít kognitivně-behaviorální terapii ke správnému nastavení spánkového režimu, naučíte se odstranit negativní myšlenky a úzkost před usnutím, osvojíte si prověřené techniky urychlující usínání a navozující kvalitní spánek, a odnaučíte se zlozvyky, kterými jdete sami proti sobě. Budete vědět, co přesně dělat, abyste zase mohli rychle usínat a nepřerušovaně spát zdravým spánkem.

BONUS: Spolu s knihou získáte nahrávku meditace pro rychlé usínání a klidný spánek. Hlasem naváděná imaginace je vhodná pro každého, kdo trpí nespavostí způsobenou negativními myšlenkami, starostmi, stresem, úzkostí, depresí nebo obavami z panické ataky. 

Ihned po zaplacení Vám do e-mailu přijdou odkazy ke stažení e-knihy a nahrávky meditace.

Více informací o knize

Běžná cena e-knihy s meditací: 429 Kč

Vaše cena -40 %: 249 Kč

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů